خدایا مراقبم باش
سلام....

سلام ای وبلاگ ....

چند ساله که باهامی...

شاهده چه چیزهایی که نبودی...

چقدر باهات خاطره دارم.

خوشحالم که دارمت .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 
در توانمندی من جایی برای درکت نیست ای دنیای بزرگ...

رهایم کن ... رها.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

                                            (مروارید داغ)
پروازه پرنده بالوپر میخواهد


این دل هوسی از جنس مرد میخواهد


محبوسه قفس قفلی عظیم میخواهد


این می خبر از ساقی دل میخواهد


نا عقلی خویش باره فلک میخواهد


این گرگ خبر از یوسف خویش میخواهد


بوی دم و بازدمه نفس میخواهم


چون شیره شوم درخت تر میخواهم


مرواریده داغ ساحل سرد میخواهد


اشک چشم تو شانه ی من میخواهد. 


 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 
سلام دوستان خوبم آپ جدیدی کردم اما قبلش باید چیزی بگم.

امروز حال عجیبی داشتم ....

نمیدونم چجوری بگم اما حال تقریبا خوبی بودشب که شد و آفتاب رفت 

حالمو فهمیدم ...

بعد از 1 سال و یا شایدم  بیشتر امروز ی حال عجیبی بهم دست داد برای

شعر نوشتن به خونه که رسیدم قلمو  کاغذمو برداشتم و نوشتم و این شعر

شد تمام حسم.

من از تمامی شما خواهشمندم شعری که نوشتم بخونید و نظرتونو در

موردش بگید .

و اگه احساس میکنید کلمه ای کم داره و یا قسمتیش باید حذف شه بازم

به من بگید از تمامی شما بخاطره توجه تون و این که باعث میشید من باز

هم حسمو بدست بیارم ممنونم.

دوستتون دارم .

...................................................................................................

سامانه ندارم چه رسد بر سرو سامانه ی این دل

پیمانه ندارم چه رسد بر پی و پیمانه ی این می

تا کوریه چشم دشمنانم برسد بر دره میخانه ی بی می

تا دوریه مشروب و فلک دم نزند بر غم و تاریکی این نی

تا دل بشود سفره ای ایان در این سل

که تا جان رود بس بخورند از غم این دل

مردم نگویند که کم است هرچه که باشد بخورند

با مزه ی انگوره عرق هرچه که باشد بخورند

از نوش وبنوش همین یشب خسته ی خستم

سنگینی نکرده که طلب کارم از این سم

من تور شوم تا بگیرم توری ز اینجا

کاش من نخورم تا که ببینم روی می را  

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

 

 

از باغ دلت من گلی پرپرشده یافتم

از سازه لبت من نتی از زمزمه یافتم

                       تا بوی تنت برد دلو جانو تبم را  

                 من از دره میخانه ای هم شکل تو یافتم

                                                   تا کور شوم تا که نبینم رخ ماهت

                                              از سوزه جگر کش خبره هجران یافتم

از دامن پر سنبل تو من را چه آید؟

کینه ز لبت بازدم غریبی یافتم

                      آن کیست که هر جان دلش بر تو شبیه است؟

                          (ای وای...که از جنبش تو غریبی یافتم)

                                                                                     (شعری از خودم)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 
 

                                                        

منم دارو ندارم را دلی برد

منم تاب و تبم را دلی برد

                          منو بشناس که قلبم  رو شکستی

                            منو بشناس که مهرم رو  فروختی

فروختی به مرام و درده دوری

فروختی به حرام و صبره کوری

                                                منو بشناس که بارانی ندیدم

                                                 ز آتش قلبم ی پروانه ندیدم

اگر جاری شوی کوهم برایت

اگر ناجی شوی جونم برایت

                                                      اگر عاشق شوی تو

                                                         به میخانه روی تو

 

                                  ( آری ساقی ام برایت.)

                                                                                                         (شعری از خودم)


              

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

                                      

(دو کبوتر)

دوکبوتر دوره آشیانه پرواز میکنند.

دوکبوترعشقوباهوس هویدامیکنند.

دو خزان است "دوخزانه ز بهاری عاشقانه.

دو زمان است " دوزمانه ز سرابی جاودانه.

گرپری افتد ز بالش میشود مستو سیاحت

گرسری افتدز فالش میشودعشقو خیانت

راهه او راه سیاوش   راه خویش راه نیابت

کاره اوکاره کیاوش  کاره خویش کاره خیانت

مستو مستانه بگو هست

عاشقان بر زیره پایش.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

(افسون دل)

به رو برگرد ببین مجنون غم نیست

به سو برگرد بدنبالت کسی نیست


تو تنها مانده ای در بیکرانه عشق


تو  تنها  مانده  ای  ای  بینوا  ای دل

ی  جادو  زمزمه  بر زیر  لب کن

ی رویایی برای خود درست کن

به جزافسون شدن راهه فرار نیست

به جز افسون کنارخود کسی نیست

به گیسوی حریرت من  قسم خوانم


به دو چشم خمارت من قسم خوانم


به افسونگر بگفتم جادو اش کن


ز طلسم بند به قلبش  راحتم کن


طلسم رازدبه قلبش جادومحوشد


چو قلب  لیلی ام  عشقو نوید شد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

      (عشق اول...عشق آخر)
پسری 16 ساله بود برای دومین بار در 16 سال

زندگی اش

( عاشق شد) عشق اولش ناتمام ماند.
آری عشق اول  او ماننده یک بغض کهنه در گلویش

نشسته بود .... 

و از 11 سالگی تا 16 سالگی
این بار سنگین را در گلوی خودش بهمراه میبرد   .   

 در این 5 سال با هییییییییییچ دختری ارتباط
نداشت او در 11 سالگی اجازه ی بوسیدن

عشقش

 را از سوی

 اراده اش نتوانست دریافت کند.
و برای او عقده عشقش...شده بود بوسه ای

 بر

 لبان تره معشوقه اش.
پسرک در این 5 سال یک روز هم نمازش

ترک نشد و

حتی بعضی روزها هم روزه میگرفت.
این کارهارا کرد برای یک چیز..... که فقط و فقط 

 بتواند

 از خداوند بپرسد..
بپرسد که چرا؟سوال او در 5 سال نماز فقط

یک کلام بود

 که خدایااااااااااا (چرا؟)
او خواندو روزه اش را گرفت که وقتی

هرشب از

خدا سوال میکند

 که چرا؟
خدا جوابی غیر از غلتیدنه اشک بر روی گونه ی

 پسرک بدهد.
میدانی آخه چرا؟؟؟؟/چون.....
چون دخترک رفته بود...... آری رفته بود.
بغض پسرک هر شب در ساعت 1:30 تااا 2:30

اما میترسید..... خوف این 5 سال و خوف این

خالی میشد
و ماننده طلسمی در صبح پر میشد.
پسرک..............قبره دخترک
پسرک.............فشار روحی
پسرک............جای خالیه دخترک
پسرک...........و هزار اندوه دیگر.
پسرک که به 16 سالگی رسید...عشق دومش

 را پیداکرد.
 عاشقی.
او  میترسید که نکنه اشتباه انتخاب کرده

 باشه....
پسرک 16 سال سن داشت....

 فقط 16 سال.
اما...
آری نچه که نباید میشد .... شد.
او......................................................................
او............................ اشتباه انتخاب کرد.
بعد از چند ماه دریافت که رقیبی دارد.
اون دختر با عاطفه اش....عشقش.....دنیااش....ز

یبایی اش....و....زندگی اش (بازی کرد)
                                               
اون دختر در دنیای خود مجنونی داشت.
مجنونی که تاریخ تولیدش بییییییییییییش از

 چند ماه بود.
پسرک !!!!!!!!!!!! چه خواهی کنی؟؟؟؟ 

 چه میتوانی کنی؟؟
اما نترس.... من باهاتم.
این را هم بدان ..اما اندوه گین مشو.
تاریخ انقضاء پسرک در همین امسال با

خیانت عشق

 دومش پایان میابد.
آری.این است رسم زمونه؟؟؟؟16 سالش
 است اما...
 دنیا کور است زیرا نمیبیند که روح فرد چند
 سال دارد

 که سو به خدا میبرتش.
این را هم بدان که پسرک.... خوشحااااال
 است .....
چون مطمئن است که عشق اولش را در آن

 دنیا میبیند.
و از خوده او میپرسد چرا اون موقع رفتی؟؟؟
/ چرا؟
                                                                                             (عشق اول....عشق آخر)
این را خود نوشته.....خود خوانده......و خود گریه کرده ام.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 
بهم گفت چقد دوسم داری..............

بهش گفنم به اندازه عدده ۶ یک بچه ی ۳ ساله که تا ۶ بلده بشماره

که همون عدده ۶ براش یدنیاست .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 
                    

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری هفتم www.pichak.net كليك كنيد

                         دست زیاد است اما... دست تو چیزه دیگر است.

                                     (سلام...)

 اول از همه من باید از همه ی خواهر و برادرهای گلم معذرت خواهی کنم چون ی چند وقتی بود که نبودم. الانم معلون نیست که بازم من بیام یا نه.

ولی اینو بدونید خیلی دوستتون دارم .

یک مشکلی پیش اومده بود که الهی خداوند این مشکل رو برای هیچ کدوم از شما دوستان عزیزم بوجود نیاره 

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخب

بگذریم ...

خب حال اگه منو بخاطر غیبتم بخشیدیدـــــ جای خالی که این شعر دارد را کامل کن.

مادرم خوب است اما............است    از غمو غصه ......... ها............ است.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

گلای من اینم ی شعر از خودم برای شماها       دوستتون دارم.

 آمدو راهو برام بیراهه کرد 

 آمدو عشقو برام ویرانه کرد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 آمدو برگشته تو بهره چه بود؟

عشقه پرورده شده در دل تو مال که بود؟

 آمدی جانم فدایت اما حیف دیر آمدی

  آمدی دردت به جانم اما حیف بیدردی

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

سرتاپایم پرشد از تحقیرو سرکوفت یادت است؟

دنیای خستم همه دردست تو بود یادت است؟

رفتیو بهانه ای دستم بدادی ای فلک

رفتیو عشقم به خاک ممالیدی صبرکن ای فلک

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 

کینه ورزی نیست صبر کن تا بگم

عقده ی عشقم شده بوسه بر آن لبان تر.

                                               

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری هفتم www.pichak.net كليك كنيد   به چشم هایم بنگر ... یک بار ... فقط یک بار .. میبینی؟؟؟

جز انتظار چیزی درخود ندارد....... آری خوووووووووووووووووب   بنگر.

                                                  

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری هفتم www.pichak.net كليك كنيد

 

سیاه پوشم بکرد یار قدیمیم

سیاه رویم بکرد عشق صمیمیم

سیاه دل من شدم یارب کمک کن

سیاه بخت من شدم یارب گذر کن

به شانسم رو بکردم رو سیاه شد

به قلبم تکیه کردم بی مرام شد

به کس من چشم ندوختم داورم باش

به کس من روو نکردم صاحبم باش.                    شعری از خودم.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

عمرم میرود بی دلیل و بی برهان 

فنا میشود و چون تجدید نا پذیر است حیف میشود.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 
                                                       ( قلبم )        تو خود میدانی کی هستی؟؟

در خانه بودم و همه حضور داشتند....

لیوانی برداشتم تا آبی بنوشم .  لیوان از دستم افتاد و تکه تکه شد...

اعضای خانواده مرا دردیدن خودشان قرار دادند

و اینچنین گفتند

پدرم گفت ...  ای دستو پا چلفتی

مادرم گفت تازه خریده بودم

برادرم گفت حیف بود

و خواهرم گفت مال من بود

اما.....  اما... زمانی که قلبم شکست هییییییچ  کس   هیچی نگفت/

خداوندا.... مرا ببین.. من میلاد هستم  دست به دعا بردن من برای تو

چیزی نیست اما من دعا میکنم تا به آنچه میخواهم از تو برسم...

خداوندا من میلاد هستم.... بنده ای که هیچوقت خودش را نشناخت

خداوندا فهمی به من دادی که در آخر آن را پس خواهی گرفت.

من نیز.... منتظر هستم تا....... تا..... تمام وجودم را پس بدهم.

گرچه صدای من کم است و مظلوم اما خدا در همین...(نزدیکی هاست).

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 
وقتی خیس از باران به خانه رسیدم...

 برادرم گفت: چرا چتری با خود نبردی؟

خواهرم گفت: چرا تا بند آمدن باران صبر نکردی؟

پدرم با عصبانیت گفت: تنها وقتی سرما خوردی متوجه خواهی شد ...

اما مادرم در حالی که موهای مرا خشک می کرد گفت: باران احمق! ... ...این است معنی مادر ..........

مادر روزت مبارک

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

 

کودک که بودم ،

 وقتی زمین می خوردم مادرم مرا می بوسید و من تمام دردهایم از یادم می رفت.

 دیروز زمین خوردم ،

گرچه دردم نیامد اما به جایش تمام بوسه های مادرم به یادم آمد

... خداوندا زيباترين لحظه ها را نصيب مادرم كن ،

كه زيباترين لحظه هايش را به خاطر من از دست داده است ...پیشاپیش روزت مبارک مادر

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com

 

نمیخوام راه عشقو باتو سازم

نمیخوام شعر عشقو باتو خوانم

نمیخوام وعده ی امروزو فردا

نمیخوام ساحل خشک دلت را

نمیخوام بیبهانه عشق مستت

نمیخوام ساقی ات باشم که مست شم

نمیخوام سر روی شونم بزاری

نمیخوام گرمای دستم را با دستان بگیری

به هر راهی روی بنبسته عشق است

به هر دری زنی جز ناسزا نیست منتظرت.                                  شعری از خودم

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

ماییمو نوای بینوایی بسمالله اگر(حریفه) مایی.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

سلام به خواهر و برادرای گلم ازهمتون ممنونم دستان پر مهر همتونو میبوسم 

میدونید چیشد؟؟؟؟؟

اختراع  من و دوستانم در ایران به تولید انبوه خواهد رسید هوووووووووووووووووووووورا.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

و مبلغ ۲۰میلیون تومان نخبگان ایران در اختیار ما قرار داده برای سرمایه گذاری

بااااااااااااااااااااااااااااااازم  هوووووووووووووووورا       البته بگماااااا""""""""::::::  همش

برای تولید انبوه خرج میشه هااااااااااااا.

 

همتونو

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

 دوست دارم

الهی برای میهن خویش و برای تمام شما افتخار آفرین باشم

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

به هرجاـ هر مقام هستم خدایا

به هر هوشیار ویا مستم خدایا

به کارم منزلت جز شکر تو نیست

به کارم دربدر جز فکرتونیست تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری هفتم www.pichak.net كليك كنيد

تو خوبی مارو هم خوب آفریدی

تو نیکی مارو نیکنام آفریدی

به آزمایش خویش ـ من چون که باختم

به ثانیه ذکرت را میشمارم .                                           

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 
سلام به خواهر و برادر های گلم الهی که همیشه

سالم و سلامت باشید گلای من  ۳شنبه مورخ

۱۳۹۰/۲/۲۶

در منطقه ۳ در نمایشگاه اختراعات در خانه معلم

بنده به همراه ۳ تن از دوستان گلم اختراعی برای

بهتر زندگی کردن شما انجام  دادیم که من امیدوار

هستم با پشتیبانیه شما ما هم قوت گرفته و استارتی

برای اختراع بعدی خود بزنیم..

اختراع ما آب شیرین کن خورشیدی با حمایت کولر آبی

میباشد.که در نمایشگاه بین المللی جزیره کیش در 

آسیا مقام سوم را کسب کردیم و امیدواریم که با دعا

های شما در منطقه ۳ نیز مقام بیاوریم.

        دوستون دارم بووووووووووووووووووووس.

(من)و دوستانم منتظر حضور گرمتان هستیم.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 
 

زتنهایی نشستم گوشه ای دنج

بغل کردم غمو از چاره ی دل

به گوشش زمزمه کردم ز درمان

 تبش فریاد کنان  زد گوش مارا

ی دردیست مبتلایش سو به مرگ است

   که تسکین بودنش آواره درد است

ندارم چاره ای جز مستو مستیم

   که آن هم شد فدای هستو نیستیم                    شعری از میلاد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

جوک                          لطیفه         جوک

   لطفا به ادامه  مطلب بپردازید(سهم من خنده ی توست)

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

زلزله

مقیاس ریشتر.......توصیف........ترکیب رخداد......بازه های زمانی

      ۱                      کوچک              روزانه                       هردقیقه

      ۲                      کوچک               روزانه                      هرساعت

       ۳                    کوچک                 روزانه                        هرروز

       ۴                   کوچک                   روزانه                       هرهفته

       ۵                  متوسط                  ماهانه                     هر۱۰ سال

       ۶                  متوسط                  ماهانه                   هر۳۰سال

        ۷                 بزرگ                      ماهانه                      هر۵۰سال

        ۸               خیلی بزرگ             سالانه                      هر۱۰۰سال

        ۹                خیلی بزرگ            سالانه                    هر۳۰۰سال

        ۱۰              عظیم                     به ندرت                 هر۱۰۰۰سال

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com  

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 
بالاخره ایران رکورد سن و سال رو زد....

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

آخ جاااااااااااانم تروخدا فقط چشمش نزنید... هرچند نمیدونم زنده است یا نه.

نام..................................کشور........................................سن

تاج ماه آقاسی.......ایران.........................۱۴۴

جین کالست.........فرانسه........................۱۲۲

شیگه چیوایزوی.....ژاپن............................۱۲۰

ماراناس................آمریکا..........................۱۱۹

لوس هانا............آمریکا............................۱۱۷

ماری لو‌ِئیس.........کانادا...........................۱۱۷

ماریا کاپویا............اکواردو........................۱۱۶

تانه ایکاسی.........ژاپن.............................۱۱۶

الیزابت بلون........آمریکا............................۱۱۶

کری وایت...........آمریکا............................۱۱۶

کامان هگتو.........ژاپن..............................۱۱۶

یوکنی بلانیارد.......فرانسه........................۱۱۴

اما الهی عروسی تاج ماهو ببینیم.

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com  

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

 

وای          وای        وای        وای

 آیا میدانید های جذاب.....

آیا میدانید

اسب ها نمیتوانند محتویات معده شان را بالا آورند!!

چشمان شتر مرغ ازمغزاو بزرگتر است

به طور مییانگین مردم روی زمین از عنکبوت بیشتر از مرگ میترسند

زن ها (۲) برابر مردها پلک میزند.

هرسال ۱۰۰نفر به دلیل در رفتن فنر خودکارهای فشاری به خفگی دچار میشوند.

اگر شدید عطسه کنید ممکن است یکی از دندانهای شما بشکند

و اگر عطسه خود را نگه دارید شاید رگ های مغزتان یا گردنتان

پاره شودـوشما بمیرید.

تعداد جزیره های فنلاند ۱۷۹۵۸۵میباشد!!!!!

سرعت سریع ترین عنکبوت دنیا ۱۶کیلومتر در ساعت است.

وزن کل موریانه های جهان ۱۰ برابر وزن انسان هاست.

طول تمام رگ های خونی یک انسان ۹۷۰۰۰کیلومتر است.

فندک قبل از کبریت اختراع شده!!

چشم انسان معادل یک دوربین ۱۳۵ مگاپیکسلی میباشد.

انسان ها هیچ کدام بافت روی زبان یکسانی ندارند مانند انگشتان

با سرفه کردن در حین تزریقات درد آمپول را کاهش دهید..

کروکدیل ها نمیتوانند زبانشان را از دهانشان بیرون آورند

با فوت  کردن به شصت خود میتوانید از تپش قلب در هنگام عصبانیت جولوگیری کنید.

شیر آفریقایی یکی از شدید ترین نعره هارو بین حیوانات دارد و صدای آن تا ۳ کیلومتری شنیده میشود.

زمان بارداری فیل ۲ سال طول میکشد.

اسب ماده ۳۰ دندان و نرآن۳۶ دندان دارد.

حس بویاییه مورچه همانند سگ میماند.

کانگورو نمیتواند به عقب برود.

قدرت بیناییه جغد ۸۲ برابر انسان است.

 

........... .......... ............. ........... .

 آیا میدانید های جذاب.....

آیا میدانید...

انسان سالانه بیش از ۱۰ میلیون پلک میزند؟

شاهین اگر سواد داشت میتوانست روزنامه را از فاصله ۳۰ متری

بخواند؟

هشت دقیقه و ۱۷ ثانیه طول میکشد تا نور خورشید به زمین

برسد؟

رشد کودک در بهار بیشتر است؟

جنگجهانی دوم خونین ترین جنگ بوده که در آن حدود ۵۶ میلیون

نفر جان باختند.

یک گالون روغن سوخته میتواند تقریبا یک میلیون گالون آب تمیز را

آلوده کند.

تعداد مرگ ومیر ها دراثر نیش پشه درکل دنیا از تعداد مرگ ومیر ها

در اثر سقوط هواپیما بیشتر است.!!

حرف Eبیشتراز تمام حروف انگلیسی در کلمات بکار میرود در حالیکه

حرف Qکمترین کاربرد را دارد.

ناخن های انگشتان دست تقریبا ۴ برابر ناخن های پا رشد میکنند.

................ ................... .............. ............... ................ .......

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

بیا بیا                                  بیا بیا 

آتیش زدم به آبروی مشاهیر  

آیا میدانید های دااااااااااااااااااااااااااغ/

 نام................................شغل.........................شغل قبلی

آدولف هیتلر...............دیکتاتور آلمان...................نقاش پوستر

آلبرت انیشتن.............فیزیکدان...................منشی اداره ثبت 

الویس پریسلی...........خواننده.....................راننده کامیون  

امیر کبیر.......................صدر اعظم......................آشپز

او هنری......................نویسنده.........................گاوچران  

جیمی کارتر................رٍئیس جمهور آمریکا...........بادام کار

شون کانری...................هنرپیشه سینما..........راننده کامیون 

.......... ........ ....... ...... ...... ....... ....... ....... ........ ...... ....... ...

  نوبتی هم باشه نوبت پیامبران گرامی میباشد.

حضرت محمد(ص)...........پیامبربزرگ اسلام.........شبانی/تجارت

حضرت عیسی(ع)............پیامبربزرگ مسیحیت..............نجار

حضرت موسی(ع)............پیامبربزرگ یهود.................چوپان

   میگما مشاالله همه نون بازو خور بودن

......... ...... ...... ......... ........ ....... ...... ....... ........ ...... ...... ...

در ادامه......

ناپلئون بناپارت..............امپراتورفرانسه...........افسر توپخانه 

والت دیزنی...........مخترع سینمای انیمیشن.........پادوی مغازه

توماس ادیسون........مخترع بزرگ آمریکا.................تلگرافچی 

کریم خان زند.....موسس سلسله زندیه.....تیرانداز سپاه نادرشاه

.. ......... ............ .........  ............. .......... .......... ....... ......... ..

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 
آیا میدانید:

مغز انسان معادل رایانه ای به اندازه ی یک شهر بزرگ و ارتفاع ۱۰

متر است و میلیون ها بار از ابر رایانه های فعلی سریعتر است.

تعداد گیرنده های شبکه چشم شامل ۵تا۶ میلیون سلول مخروطی

و۱۲ تا ۱۴ میلیون سلول میله ای میباشد.

اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند این صف

بخاطر سرعت تولید مثل هیچوقت تمام نخواهد شد.

اگر بصورت مداوم ۸سال و۷ ماه و ۶ روز فریاد بزنید*انرئی صوتی لازم برای گرم کردن یک فنجان قهوه را تولید کرده اید.

آیا میدانید ۲

سه جمله ای که بیان آنها از همه جملات سخت تراست :دوستت دارم ـ متأسفم و به من کمک کن میباشد .

کسانی که قرمز میپوشند ازاعتماد بنفس بیشتری برخورددارند.

کسانی که زرد میپوشند از زیبایی خود لذت میبرند .

کسانی که لباس مشکی میپوشند نمیخواهند مورد توجه قرارگیرند ولی به کمک و دوک شما احتیاج دارند.

آیا میدانید علمی.:

درحال حاضر بیشاز ۶ میلیون اختراع وجود دارد که توماس ادیسون با ۱۰۹۳ اختراع رکورد دار میباشد.

نور میتواند دور کره ی زمین (خط استوا) را ۷بار در یک ثانیه طی کند!!!!؟؟

میلیون ها درختدرسراسر جهان زمانی که سنجاب ها مکان دفن غذای خود را فراموش میکنند توسط سنجاب ها کاشته میشود.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری هفتم www.pichak.net كليك كنيد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری دوم www.pichak.net كليك كنيد

گل پونه در کجایی در آسمان یا در زمین؟

گل پونه درکجایی در خانه ای یا در سبیل؟

من تاکه جان در دل بدارم درکنارت میسرایم.

من تاکه جان در دل بدارماز نگاهت میگریزم.

درپناهت بیپناهم ازتودورم ازنگاهت.

سوی تو قدم بپایم نمیاد .

سوی تو جز گل پونه به مشامم نمیاد.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

عاطفه خوب است اگر انسان در آن غرقه  تمنا نشود

عاطفه خوب است اگر  در دل انسانها بگنجد تاکه تنها نشوند

عاطفه خوب است اگر درقلب بماند تاکه گاهی سست نماند

عاطفه خوب است اگرچون در وفا بینی به آن عمل کنی

عاطفه این بود که در چند بیت به آن پرداختی

عاطفه این بود که باقلب خودت لمس کردی.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

سینه ی من را اگر باز کنی 

دردو دل هادردلم یافت کنی

راهیه عشقت شدم من بیپناه

بانگاهت من شکفتم باسراب

طرف دلم تو بودی طرف دیگر نداشت

تنها عشق دردل توبودی عشق دیگری نداشت

سوبسویت ـپابه پایت ـدرکنارت شانه شانه

من در پناهت ـ درفدایت ـدانه دانه ـذره ذره

بادلی پرشوقو شورم ـباتمام غم برایت مینویسم

ای بهارم

عاشقتم.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

 عشق آبی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری هفتم www.pichak.net كليك كنيد

{ترس}

ترس ـ چیبگم ازترس 

 در جدولی که در ادامه ی

 مطلب کشیده شده اگر توجه

 کنید بهتره.........

خیلی باحاله


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد | 
تا بحال ما نوجوان ها وجوانان عادت هایی

 آموختیم     

که موجب شده تا یادگیری شود برای

دیگران            

حال این عاداتی که موجب میشود تا فرد در

 جامعه     

ناسازگار بار بیاید را باید ترک کرد.مثلا:چرا

افراد          

انحراف جنسی پیدا میکنند؟ـیا اختلال ناخن جویدن ـاختلال کندن

مو       

چرا خجالت میکشیم ـبرای دلیل و راه حل به ادامه مطلب رجوع

کنید                      به ادامه مطلب رجوع کنید    

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری هفتم www.pichak.net كليك كنيد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط میلاد |